Kargonuzun yükleme, tahliye, taşıma esnasında oluşan her türlü hasar/bozulma durumlarının tespiti, analizi ve raporlanması hizmeti ile zarar görmüş mal ve ürünlerden dolayı, muhtemel finansal kayıplarınızı azaltmanıza yardımcı oluruz.

Hasarın kaynağı, derecesi ve hasarın daha fazla büyümemesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği tespit edilir.