T.C.NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU-NDK- Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığı tarafından Radyasyon Ölçümü yapabilme Uygunluk belgesi sahibi ve TÜRKAK tarafından da konu ile ilgili akredite olan firmamız, her türlü mamul/yarı mamul ve hurdalarda radyasyon ölçümü yapabilme yetkisine ve deneyimine sahiptir.