Ağırlık ve miktar tespiti; kantar tespiti, araç takibi ve puantaj. Ticari yüklerin alım satımında tarafların üzerinde mutabık kalmaları için yükün miktarı tespit edilir. SIS Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti, üretim ve yükleme aşamalarında ticari ve fiziksel risklerin minimize edilmesini amaçlamaktadır.