Gemilerle veya konteynerlerde taşınacak olan ticari malın denize ve nakliyeye elverişli şekilde bağlanmasının ve sabitlenmesinin kontrolü işlemidir. Kurumsal firmalar, limanda geminin yüklenmesi sırasında zaman kaybını önlemek, nakliye ve tahliye esnasında malın emniyetinin sağlanması amacıyla konteynerlerdeki malların veya ana güvertede taşınacak malın iyi ve denize elverişli şekilde bağlandığını ve sabitlendiğini belirten raporun tanzimini ile risklerini minimize etmektedirler.