BAĞLAMA KONTROLÜ

Gemilerle veya konteynerlerde taşınacak olan ticari malın denize ve nakliyeye elverişli şekilde bağlanmasının ve sabitlenmesinin kontrolü işlemidir. Kurumsal firmalar, limanda geminin yüklenmesi sırasında zaman kaybını önlemek, nakliye ve tahliye esnasında malın emniyetinin sağlanması amacıyla konteynerlerdeki malların veya ana güvertede taşınacak malın iyi ve denize elverişli şekilde bağlandığını ve sabitlendiğini belirten raporun tanzimini ile risklerini minimize…

KONTEYNER KONTROLÜ

Konteynerlerden beklenen kaliteli ve güvenli taşıma için konteynerlerin temiz tutulması, bir önce taşınan yüklerin kalıntıları ve bulaşmaları yüzünden daha sonra taşınacak yüklere zarar vermemesi çok önemli bir konudur. SIS Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti olarak konteyner temizliği konusunda denetim hizmetleri vermekteyiz. Temizlenmemiş konteynerlerin tekrar kullanılması, sonradan taşınacak yükün özelliklerine bağlı olarak…

KALİTE

Alıcıların / satıcıların beklediği kaliteyi garanti etmek için üretim, paketleme, yükleme süreçlerinde, ürünler kalite açısından sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir. SIS Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti, tüm belirtilen gerekliliklere uygunluğu temin etmek için kapsamlı kalite kontrol ve belgelendirme sunmaktadır.

DRAFT SURVEY

Kuru dökme yüklerin gemi ile ithalat ve ihracatında malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, gemideki bir takım stabilite cetvellerinin yardımı ile geminin boş ve dolu vaziyetteki ağırlığının hesaplanarak mal miktarının bulunmasıdır. Draft Survey birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur. SIS Steel Inspection…

MİKTAR GÖZETİMİ

Ağırlık ve miktar tespiti; kantar tespiti, araç takibi ve puantaj. Ticari yüklerin alım satımında tarafların üzerinde mutabık kalmaları için yükün miktarı tespit edilir. SIS Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti, üretim ve yükleme aşamalarında ticari ve fiziksel risklerin minimize edilmesini amaçlamaktadır.

RADYASYON KONTROLÜ

T.C.NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU-NDK- Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığı tarafından Radyasyon Ölçümü yapabilme Uygunluk belgesi sahibi ve TÜRKAK tarafından da konu ile ilgili akredite olan firmamız, her türlü mamul/yarı mamul ve hurdalarda radyasyon ölçümü yapabilme yetkisine ve deneyimine sahiptir.

HASAR TESPİT

Kargonuzun yükleme, tahliye, taşıma esnasında oluşan her türlü hasar/bozulma durumlarının tespiti, analizi ve raporlanması hizmeti ile zarar görmüş mal ve ürünlerden dolayı, muhtemel finansal kayıplarınızı azaltmanıza yardımcı oluruz. Hasarın kaynağı, derecesi ve hasarın daha fazla büyümemesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği tespit edilir.

AMBAR DURUM GÖZETİMİ

Alıcılar veya satıcılar, yükleme öncesinde ambarın denetlenmesi için gözetim hizmetinden faydalanırlar. Bu sayede tüm taraflar yükün herhangi bir şekilde kirlenmeyeceğinden veya gemi kusurları nedeniyle hasar görmeyeceğinden emin olur. SIS Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti.  surveyorleri tüm sürecin resmini çeker, belgelendirir ve karşılaştıkları sorunları raporlar. Değerlendirme bitince de ambarın durumu ile ilgili…